pagina start
PLATFORME TERANOSTICE ANTITUMORALE PE BAZA DE CARBON DOTS SI MATRICE POLIMERICE
Institutii implicate in derularea proiectului
Bugetul proiectului
Realizari semnificative
Articole stiintifice
Brevete de inventie/
Cereri brevet
Comunicari stiintifice
Infrastructura de cercetare
Contact
Proiecte componente
Proiect I
 Echipa de management
Echipa de cercetare
Raport de cercetare
2018
2019
 2020
Buget proiect I
Noutati
Obiective si activitati
Etapa
Proiect II
Echipa de cercetare
2018
2019
 2020
Buget proiect II
Obiective si activitati
Etapa
Proiect III
Echipa de cercetare
2018
2019
 2020
Buget proiect III
Obiective si activitati
Etapa
Evenimente (Workshopuri)
  Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0083, contract nr. 37PCCDI din 01/03/2018;
  Perioada derulare: 01.03.2018- 31.12.2020; Valoare totala: 5.287.500 RON
  Director de proiect: Academician Bogdan C. Simionescu
TERADOT
Consortiul TERADOT reprezinta o alianta care isi va dedica eforturile valorificarii potentialului nanotehnologiilor prin crearea unor noi platforme teranostice pe baza de Carbon Dots (CDs) in scopul schimbarii radicale a modalitatilor de diagnostic si tratament al cancerului. Plecand de la rezultate preliminare semnificative obtinute de membrii proiectului, consortiul reprezinta o initiativa sistematizata care cuprinde 4 institutii din sectorul public, cu posibilitate de a fi extinsa cu entitati apartinand mediului privat, menita sa dezvolte intr-o maniera accelerata aplicarea acestor noi concepte de diagnostic/tratament al cancerului. Consortiul TERADOT va implementa prezentul proiect prin indeplinirea obiectivului strategic: consolidarea competentelor stiintifice si tehnice ale consortiului (in special ale partenerului P3 cu potential de relansare) in domeniul Econanotehnologii si materiale avansate prin sustinerea/dezvoltarea competentelor de cercetare existente si a capacitatii de transfer a rezultatelor activitatilor de cercetare.
Proiectul este compus din 3 subproiecte care urmaresc:
1. Obtinerea si testarea unor nanostructuri de tip CDs din precursori imidici, utilizabile ca platforme teranostice de investigare/tratament antitumoral;
2. Obtinerea si testarea unor biocompozite polimerice cu continut de CDs imidici, utilizabile ca platforme teranostice de investigare/tratament antitumoral;
3. Dezvoltarea unui procedeu de sinteza la scara pilot a nanostructurilor de tip CDs pentru aplicatii medicale.
Proiectul TERADOT propune indeplinirea obiectivelor mentionate prin realizarea unor indicatori de rezultat specifici si de rezultat dintre care cei mai importanti sunt: angajarea a 8 tineri cercetatori, obtinerea a 4 produse noi, o tehnologie noua de obtinere a CDs, minim 8 articole publicate in reviste cu factor de impact, 5 cereri de brevet (4 nationale si 1 international) care vor facilita ulterior colaborarea cu entitati economice, ca potentiali beneficiari.
web37pccdi2018001004.jpg